Terapia Mora
Hydrokolonoterapia
Badanie BE-T-A
Body Detox
Terapia Bacha
Bionika
Aktualności
Kontakt
Cennik
Wyposażenie
 
 
 
 
Badanie BE-T-A
 

             Terapia BE-T-A Bioelektroniczna Analiza Środowiska Biologicznego Metodą prof. Vincenta

Bioelektronika Vincenta jest fizyczną i biochemiczną metodą pomiaru, dzięki której z matematyczną dokładnością określa się i opisuje przedział biologiczny (środowisko).
Każda istota, aby móc żyć, potrzebuje określonego przedziału biologicznego.
Przedział biologiczny określa pomiar 3 wartości we krwi ślinie i moczu pacjenta: pH, rH2 (składnik elektryczny – wyznacza ciśnienie wodoru) oraz R (opór płynów). Skomplikowanych obliczeń tych wartości dokonuje komputer. Diagramy dają trójwymiarowy obraz odmiennych stadiów danego przedziału biologicznego. Te trzy wartości mierzone są za pomocą elektronicznego, niezwykle czułego przyrządu pomiarowego - bioeletrometru Vincenta. Pomiar przebiega anaerobowo w specjalnej elektrodzie.
Metoda została stworzona w latach 40-tych przez francuskiego badacza, hydrologa i byłego profesora Ecole d Anthropologue w Paryżu, po latach była rozwijana i doskonalona. Wynalazcy udało się dzięki tej metodzie w oparciu o pomiary krwi, śliny i moczu określić na drodze matematycznej przedział biologiczny żywego organizmu.
Powszechnie znane zdanie Pasteura: "wszystkiemu winne są bakterie" wpłynęło na medyczny sposób myślenia i doprowadziło do tragicznej w swych skutkach pomyłki, jakim stała się walka za wszelką cenę ze wszystkimi mikrobami. Jednak już wówczas Bernard odżegnywał się od takiego stanowiska głosząc:

"Bakterie nic nie znaczą, o wszystkim decyduje środowisko".

Prof. Vincent i jego współpracownicy udowodnili, że bakterie rozrastają się jedynie we względnie wąskim, ograniczonym przedziale i że przedział ten określają 3 czynniki: pH, rH2 oraz R.
Specyficzne wartości istnieją nie tylko dla środowiska mikrobów, ale i stanów chorobowych. W dzisiejszych czasach zainteresowanie budzą zwłaszcza choroby degeneracyjne, przede wszystkim rak oraz choroby serca i krążenia, które wpływają na wzrost śmiertelności. Dla tych chorób cywilizacyjnych charakterystyczny jest wspólny niedobór protonów i elektronów. Tak więc w ich przypadku stwierdza się alkaliczną i wysoce utlenioną krew. Natomiast wartości oporu różnią się między sobą w zależności od tego, czy ma się do czynienia z rakiem, zakrzepicą czy neurozą. Także wartości moczu i śliny są odmienne w każdej chorobie. Są to poza tym wartości zależne od wieku pacjenta.
Wartość integralna wskazuje na ogólny stan pacjenta, jego siły i stan systemu obronnego. Ponieważ wartość integralna zmniejsza się wraz z wiekiem, można na jej podstawie obliczyć wiek bioelektroniczny (BEV), który odpowiada biologicznemu stanowi organizmu. Jest to jedyna na świecie metoda, która to umożliwia. Bioelektronika jest idealną metodą wczesnego rozpoznawania stanów nowotworowych i pozwala również na ich uniknięcie. Przy prawidłowo ustalonej terapii, którą zawsze powinno się przeprowadzać pod bioelektroniczną kontrolą , nie musi dojść do rozwoju nowotworu.

Wartości krwi człowieka zdrowego
pH 7,3 - 7,45
rH2 22
R 210


Wartości śliny człowieka zdrowego
pH 6,5
rH2 22
R 180


Wartości moczu człowieka zdrowego
pH 6,8
rH2 24
R 30


Gdy zdolności obrony przed rakiem są osłabione (stany przednowotworowe lub nowotworowe) wzrasta pH krwi, tj. krew staje się coraz bardziej alkaliczna, tym samym zwiększa się niedobór protonów. Wartość rH2 wzrasta tj. dochodzi do nadmiernego utlenienia, a więc niedoboru elektronów. Wartość R we krwi spada. Oznacza to wzrastającą nadmierną mineralizację we krwi, w przeciwieństwie do niedostatecznej mineralizacji moczu w stanach rakowych. W stanach przednowotworowych obserwujemy wzrost kwasowości moczu i coraz mniejszą jego ilość. Jest to oznaka, że w organizmie giną protony i elektrony.

Możliwości diagnostyczne aparatu BETA
Badanie krwi, moczu i śliny umożliwia ocenę następujących zjawisk:
1.Zasadowica krwi
2.Kwasica krwi
3.Obciążenie toksyczne krwi
4.Infekcje bakteryjne
5.Ograniczone wykorzystanie tlenu
6.Nadmierna liczba krwinek czerwonych i niedobór substancji mineralnych
7.Anemia
8.Ryzyko zakrzepicy
9.Degeneracja przewodu pokarmowego
10.Stany zapalne w układzie trawiennym z tendencją do przechodzenia w stan chroniczny
11.Zaburzenia w pracy wątroby, pęcherzyka żółciowego i trzustki
12.Ostre zapalenie trzustki
13.Cukrzyca
14.Zapalenie gruczołu krokowego
15.Grzybica
16.Podejrzenie obecności Ca w układzie trawiennym
17.Zasadowica mezenchymalna
18.Kwasica mezenchymalna
19. Zaburzenia w funkcjonowaniu nerek
20.Infekcje dróg moczowych
21.Określenie stanu energetycznego zwłaszcza pacjentów chorych na nowotwór
22.Stan zdolności obronnych organizmu
23.Potencjał energetyczny organizmu
24.Wiek bioelektroniczny

Aparat wykonuje automatycznie analizę stwierdzonych zmian i przedstawia ją w formie graficznej. Wynik badania zawiera nie tylko ocenę naszego środowiska wewnętrznego ale także podaje sugestie co do dalszego postępowania terapeutycznego.

Do poprzedniej strony